ฝ่ายสงเสริมการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร Triple 8 Group of Companies

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนๆ ดีและความประพฤติดีโดย Triple 8 Group of Companies โดย ดร.ภิชยะ เรืองวาณิชกฤษและเพื่อน ๆ แก่โรงเรียน ศรีสวัสดิ์ วิทยาคม จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่นี้

 597 total views,  2 views today