We Care Clinic คือ ศูนย์ใ้ห้คำปรึกษาสุขภาพบนโลกออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time พร้อมด้วยบริการครบวงจรโดยเราจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างแพท์และคนไข้ โดยมีบริการหลัก คือ บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และบริการจัดยาตามแพทย์สั่งส่งตรงถึงบ้านพร้อมเภสัชกรที่ให้คำแนะนำการใช้ยาเป็นอย่างดี และมีบริการเสริมอีกมากมาย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ที่เสมือนนจริง เรายินดีด้วยความเต็มใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. พูดคุยซักประวัติสำหรับการรักษาเบืี้องต้น
  2. นัดแพทย์อย่างน้อง 2 วันล่วงหน้า กรณีต้องการพบฉุกเฉิน มีค่าใช้จ่ายพิเศษ
  3. ชำระค่ารักษาพยาบาล ค่าปรึกษแพทย์ ชำระค่ายา รอรับยาที่บ้าน

หมายเหตุ การให้คำแนะนำและบริการทางการแพทย์นี้ เป็นไปในกรอบจำกัดตามข้อมูลที่แพทย์ได้รับจากผู้รับบริการ แต่ไม่จัดเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ และไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน

 

เราเป็นเพียงแพลตฟอร์มประสานงานด้านการแพทย์และยาสำหรับผู้รับบริาการเท่านั้น ในกรณีผู้รับบริการเกิดอาการป่วยเฉียบพลันหรือมีอาการรุนแรงหรือสาหัส โปรดติดต่อสถานพยาบาลหรือรถฉุกเฉินใกล้บ้าน การบริการของเราเหมาะกับผู้ต้องการรับบริการสำหรับผู้ป่วยระดับปานกลางไม่ถึงขั้นรุนแรง สามารถรอรับการบริการได้

รับทราบข้อตกลงก่อนเข้ารับการบริการ

อัตราค่าบริการ

ปรึกษาหมอออนไลน์ คิดค่าบริการเริ่มต้น 500-1500 บาท/15 นาที แล้วแต่แพทย์ชำนาญการ ค่าปรึกษาแพทย์ครั้งต่อไป ครั้งละ 500 บาท / 15 นาที

นัดแพทย์เพื่อรับการบริการ แจ้งล่วงหน้า 2 วัน

ยาจะถูกจัดส่งจากไทย ไปยังผู้่รับบริการ ขึ้นอยู่กับการขนส่งในประเทศนั้น ๆ ไทย เกาหลีใต้ ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน

 

สอบถามข้อมูลการใช้บริการเบื้องต้น คลิ๊ก

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เบื้้องต้น จองคิวพบแพทย์ กดแชทขวามือได้เลย