บอร์ด EEC หนุนผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

Light 8  > Green News >  บอร์ด EEC หนุนผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

บอร์ด EEC เสนอบรรจุในแผน PDP หนุนผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน-ตั้งเป้าโซลาร์เฟสแรกไม่น้อยกว่า 500 MW

ายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบหลักการโครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ที่มอบหมายให้ สกพอ.เสนอกระทรวงพลังงานนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หารือกับกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดอัตราราคาไฟฟ้าที่เหมาะสม

โดยให้มีการศึกษา พัฒนา ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ และระบบกักเก็บพลังงานในพื้นที่อีอีซี เพื่อบรรลุเป้าหมายสัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเป็น 70:30 และกำหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระยะแรกไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (MW) จำหน่ายในพื้นที่อีอีซี โดยผสมผสานร่วมกับการทำการเกษตรในพื้นที่ และให้องค์การบริหารจัดการก๊ชเรือนกระจก (อบก.) ออกแบบระบบ วางแผน สร้างกลไกคาร์บอนเครดิตสู่ระบบการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบซื้อขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซีให้เป็นโครงการตัวอย่าง

 670 total views

Translate »
2
0
0
0
0
0
0