บริษัทของเราก่อตั้งในปี 2008 และเริ่มดำเนินธุรกิจด้านชิบเมนท์ที่ประเทศเกาหลีใต้ ต่อมา, เราได้ขยายกิจการไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยความสำเร็จ ธุรกิจของเรามีเริ่มต้นจากความไว้ใจของลูกค้า และเรายินดีที่เห็นว่ามีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการยอมรับและไว้ใจที่มีความสำคัญจนถึงปัจจุบัน บนพื้นฐานของความไว้ใจจากลูกค้า, ธุรกิจของเรารุ่งเรืองด้วยความยอมรับและความไว้ใจที่สร้างความสำเร็จตลอดจนถึงปัจจุบัน

THAILAND

KOREA

JAPAN

THAILAND

 

บริการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการส่งสินค้าไปยังทุกมุมโลก

บริการขนส่งทั่งประเทศไทยสำหรับสินค้าและอุปกรณ์อินค้าทุกประเภท ด้วยความปลอดภัยและเร็วรับ-ส่งที่มีคุณภาพสูง

บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท

r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KOREA

 

บริการส่งสินค้าทั่วประเทศไทยพร้อมดูแลการนำเข้าสินค้าและด้านภาษี

าสินค้าและด้านภาษี มีบริการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากเกาหลีใต้ รวมถึงตัวแทนจัดหาและจัดซื้อสินค้าต่างๆ

 
 

JAPAN